Премикс для кур-несушек Старт 0,5% PROVITAN (провитан), Полтавская область

Под заказ, 14 дней
Цену уточняйте
PROVITAN – це премікси, які повністю задовольняють потребу тварин і птиці у вітамінах та мінералах.
Бренд: PROVITAN (провитан) Страна производитель: Украина
Не забудьте поделиться
Поставщик
 • Маршала Бирюзова, 32 А, офис 3, Полтава, Полтавская область
 • 1 год 23 дня на портале
 • Все предложения
 • Описание
 • Характеристики
 • Оставить отзыв

PROVITAN – торгова марка преміксів, які повністю задовольняють потребу тварин і птиці у вітамінах та мінералах. Залежно від побажань, може містити: мультиензимний комплекс, що розщеплює некрохмалисті полісахариди, фітазу, смако-ароматичні добавки, комплекс рослинних екстрактів. Також може пробіотики, що стимулюють апетит, покращують засвоєння корму, та конверсію його в продукцію, нормалізують мікрофлору кишечника, родових шляхів, посилюють імунітет та підвищують збереженість тварин та птиці.

Завод NOVACORE виробляє премікси PROVITAN як за індивідуальними рецептами, так і у вигляді стандартної лінійки продуктів. До них відносяться: Provitan Standard, Provitan Professional, Provitan Professional+, Provitan Premium, Provitan Premium+.

Премікси для курчат віком 1-8 тижнів.

Використання преміксів ProvitanStandard (PVTStdL1-8), та ProvitanProfessional (PVTPrfL 1-8) 0,5 і 1 % для курчат віком 1-8 тижнів дозволяє:

  §Збалансувати рецепти комбікормів за основними вітамінами та мікроелементами;

  §Запобігти проявам гіповітамінозів, нормалізувати обмін речовин та енергії;

  §Оперативно змінювати рецепти комбікормів залежно від коливань хімічного складу вхідної сировини;

  §Досягти високих середньодобових приростів, інтенсивного росту й розвитку системи травлення та внутрішніх органів;

  §Покращити перетравлення та засвоєння кормів, підвищити продуктивність та збереженість, знизити витрати корму;

  §Сформувати потенціал майбутньої яєчної продуктивності;

  §Посилити імунітет та стійкість до стресів.

Додаткові переваги преміксів ProvitanProfessional+ (PVTPrf+ L1-8) ProvitanPremium+ (PVTPrm+ L1-8) 0,5 і 1 % для курчат віком 1-8 тижнів дозволяє:

§Зниження антипоживної дії некрохмалистих полісахаридів (NSP), клітковини та фітинової кислоти, підвищення енергетичної цінності корму, швидший перехід від жовткового травлення до споживання рослинних кормів у перші дні життя курчати, покращення засвоєння фосфору та амінокислот, зниження потреби у кормових фосфатах та зменшення виділення фосфору у навколишнє середовище за рахунок введення ферментів та фітази.

Додаткові переваги преміксів ProvitanPremium (PVTPrmL 1-8) 0,5 і 1% для курчат віком 1-8 тижнів:

  §Стимуляція обміну речовин, підвищення імунітету та стійкості до стресів за рахунок підвищеного вмісту вітамінів і селену;

  §Підвищення доступності мікроелементів, стимуляція імунітету та адаптаційних властивостей організму, добрий розвиток скелету кінцівок за рахунок використання хелатних сполук мікроелементів та органічного селену.

Додаткові переваги преміксів Provitan Premium + (PVT Prm+ L1-8) 0,5 і 1% для курчат віком 1-8 тижнів:

§Стимуляція мікрофлори, запобігання розмноженню патогенів та виникненню діареї, покращення виділення травних соків і апетиту, прискорення переходу від споживання речовин залишкового жовтка до рослинних кормів, посилення імунітету завдяки спеціально підібраній композиції біологічно-активних рослинних компонентів.

Склад :

Provitan Standard

Provitan Professional

Препарати вітамінів та солі мікроелементів, антиоксидант

Provitan Professional+

Препарати вітамінів та солі мікроелементів, мультиензимна композиція, фітаза, антиоксидант

Provitan Premium

Препарати вітамінів та солі мікроелементів, хелатні сполуки мікроелементів, органічний селен

Provitan Premium+

Препарати вітамінів та солі мікроелементів, хелатні сполуки мікроелементів, органічний селен, комплекс рослинних екстрактів , мультиензимна композиція, фітаза, антиоксидант

PROVITAN - торговая марка премиксов, которые полностью удовлетворяют потребность животных и птицы в витаминах и минералах. В зависимости от пожеланий, может содержать: мультиэнзимный комплекс, расщепляющий некрахмалистые полисахариды, фитазы, вкусо-ароматические добавки, комплекс растительных экстрактов. Также может пробиотики, стимулирующие аппетит, улучшают усвоение корма, и конверсию его в продукцию, нормализуют микрофлору кишечника, родовых путей, усиливают иммунитет и повышают сохранность животных и птицы.

Завод NOVACORE производит премиксы PROVITAN как по индивидуальным рецептам, так и в виде стандартной линейки продуктов. К ним относятся: Provitan Standard, Provitan Professional, Provitan Professional +, Provitan Premium, Provitan Premium +.

Премиксы для цыплят в возрасте 1-8 недель.

Использование премиксов ProvitanStandard (PVTStdL1-8) и ProvitanProfessional (PVTPrfL 1-8) 0,5 и 1% для цыплят в возрасте 1-8 недель позволяет

§Збалансуваты рецепты комбикормов по основным витаминам и микроэлементами;

§Запобигты проявлениям гиповитаминозов, нормализовать обмен веществ и энергии;

§Оперативно менять рецепты комбикормов в зависимости от колебаний химического состава исходного сырья;

§Досягты высоких среднесуточных приростов, интенсивного роста и развития пищеварительной системы и внутренних органов;

§Покращиты переваривания и усвоения кормов, повысить производительность и сохранность, снизить затраты корма;

§Сформуваты потенциал будущей яичной продуктивности;

§Посилиты иммунитет и устойчивость к стрессам.

Дополнительные преимущества премиксов ProvitanProfessional + (PVTPrf + L1-8) ProvitanPremium + (PVTPrm + L1-8) 0,5 и 1% для цыплят в возрасте 1-8 недель позволяет

§Зниження антипитательных действия некрахмалистых полисахаридов (NSP), клетчатки и фитиновой кислоты, повышение энергетической ценности корма, быстрый переход от желточного пищеварения к употреблению растительных кормов в первые дни жизни цыпленка, улучшение усвоения фосфора и аминокислот, снижение потребности в кормовых фосфатам и уменьшение выделения фосфора в окружающую среду за счет введения ферментов и фитазы.

Дополнительные преимущества премиксов ProvitanPremium (PVTPrmL 1-8) 0,5 и 1% для цыплят в возрасте 1-8 недель:

§Стимуляция обмена веществ, повышение иммунитета и устойчивости к стрессам за счет повышенного содержания витаминов и селена;

§Пидвищення доступности микроэлементов, стимуляция иммунитета и адаптационных свойств организма, хорошее развитие скелета конечностей за счет использования хелатных соединений микроэлементов и органического селена.

Дополнительные преимущества премиксов Provitan Premium + (PVT Prm + L1-8) 0,5 и 1% для цыплят в возрасте 1-8 недель:

§Стимуляция микрофлоры, предотвращения размножения патогенов и возникновению диареи, улучшения выделения пищеварительных соков и аппетита, ускорение перехода от потребления веществ остаточного желтка к растительным кормам, усиление иммунитета благодаря специально подобранной композиции биологически активных растительных компонентов.

состав

Provitan Standard

Provitan Professional

Препараты витаминов и соли микроэлементов, антиоксидант

Provitan Professional +

Препараты витаминов и соли микроэлементов, мультиэнзимных композиция, фитаза, антиоксидант

Provitan Premium

Препараты витаминов и соли микроэлементов, хелатные соединения микроэлементов, органический селен

Provitan Premium +

Препараты витаминов и соли микроэлементов, хелатные соединения микроэлементов, органический селен, комплекс растительных экстрактов, мультиэнзимных композиция, фитаза, антиоксидант

Другие товары компании

Товары других компаний

Премиксы для сельскохозяйственных животных в Кременчуге, Премиксы для сельскохозяйственных животных в Полтаве, Рыбная мука в Кременчуге, Корма и прикормки для рыбы в Кременчуге, Корм для животных, общее в Полтаве, Заменители цельного молока, сухие в Полтаве

Добавить компанию
бесплатно